Deniz taşımacılığı

Fabrika kapısından yükleme ve limanlara taşıma ve varış ülkesine gönderilmek üzere gemilere yükleme.