خدمات مالی

مجموعه بازرگانی صدف  برای سهولت در انتقال وجوه پرداختی مشتریان جهت خرید محصولات و همچنین پرداخت کرایه حمل و نقل این محصولات، با ارتباط با صرافی های معتبر و قانونی و همچنین همکاری با بانک های داخلی وبین المللی مانند ایش بانک، زراعت بانک، اکیف بانک، گارانتی بانک و بانک های اروپایی و چینی اقدام به انتقال مبالغ مشتریان از طریق درگاه های معتبر در اسرع وقت خدمات رسانی می نماید.