شیشه رنگی

توضیحات محصول

با افزودن موادی مانند آهن، منگنر، کبالت، نقره، طلا، گوگرد و کروم به شیشه سفید، شیشه رنگی مورد نظر به دست می آید.

شیشه آبی

شیشه دودی

شیشه برنز

شیشه سبز

شیششه های رنگی در ابعاد زیر تولید می شود:

321×250

321×225

366×244

180.5×244

گالری ویدئو

پخش ویدیو