شیشه سیمی

توضیحات محصول

این نوع شیشه با استفاده از شبکه سیمی مقاوم و قرار دادن آن داخل شیشه ها تولید می شود. شبکه سیمی باعث مقاومت بیشتر این نوع شیشه ها در برابر ضربه، آتش سوزی و مقاومت در مقابل ریزش هنگام شکستگی داخل شیشه می شود و به نوعی باعث ایمنی بیشتر شیشه می گردد.

از شیشه سیمی معمولا در آسانسورها، درب های کارخانه ها و مجموعه هایی که در معرض ضربه و آتش سوزی به خصوص ارتفاع هستند مورد استفاده قرار می گیرند. شیشه سیمی در ضخامت های 400، 500 و 600 میلی متر تولید می شود.