شیشه Low-E

توضیحات محصول

شیشه های Low-E یا Low Emissivity Glass شیشه هایی هستند که به دلیل پوشش نازک روی سطح شیشه از ورود اشعه های مضر و گرما به داخل جلوگیری کرده و باعث حفظ حرارت داخل می شود. این کار باعث صرفه جویی در مصرف انرژی می گردد. این لایه های نازک نقره ایی از عبود اشعه های مضر مانند مادون قرمز و ماوراء بنفش به داخل جلوگیری می کند.